ЌАЈА

ПРОИЗВОДИ:

ЌАЈА

Без конзерванси, Произведено по Haccp

(100ГР )